OCYA 2021
Click to order
Ваше замовлення
Total: 
Ваше Імя
Ваша електронна почта
Ваш номер телефону

Розклад засідань OCYA 2021
мови доповідей конгресу: українська, російська

20 травня - Вітальне слово та PreCongerss
16:00-16:40
• Вітальне слово

1. Заступник Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції - Ігор Іващенко
2. Голова Української спілки клінічної онкології - А. П. Безносенко

3. Глобальна та індивідуальна профілактика раку у молодого покоління в Україні - Президент Конгресу - професор О. О. Ковалев


PreCongerss
тема:
- Вакцини проти Сovid-19: стратегія імунізація онкологічних пацієнтів в Україні
доповідач - Лапій Федір Іванович
20 травня - засідання № 1

16:40-21:00

ТЕМА: РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У МОЛОДИХ ФЕРТИЛЬНИХ ЖІНОК
МОДЕРАТОРИ: Смоланка Іван Іванович, Шпарик Ярослав Васильович

1. Меморіальна лекція, присвячена ювілейній даті - 125-річчю операції Бітсона і 50 років з початку системної ендокринної терапії раку молочної залози.
Ескалаційна терапія раку молочної залози - нова парадигма лікування та оптимальні комбінації

доповідач - Олексій Олексійович Ковальов


2. CD4/6 інгібітори в терапії Н+ HER 2- BC у жінок в пре-менопаузі: профіль безпеки

доповідачка - Уржумова Наталія Григорівна


3. Нові можливості лікування ER (+) HER / 2 (-) раку грудної залози
доповідач - Ярослав Васильович Шпарик
* за наукової та фінансової підтримки компанії Пфайзер та не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

4. BRCA -асоційований РМЗ: зміна парадигми у лікуванні
доповідач - Микола Федорович Анікусько

5. Особливості HER/2 позитивного раку молочної залози у молодих жінок

доповідачка - Ольга Володимирівна Пономарьова


6. Роль і місце оваріальної супресії в лікуванні пременопаузального РМЗ
доповідач - Олексій Сергійович Зотов

7. Органозберігаюча і відновлювальна хірургія раку молочної залози у молодих жінок
доповідач - Іван Іванович Смоланка

8. Можливості, переваги та особливості застосування ICG технології візуалізації в онкохірургічній практиці
доповідач - Дмитро Бухтєєв
21 травня - засідання № 2 / channel 1

17:00-19:00

ТЕМА: ПРОБЛЕМА НЕДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНІВ У МОЛОДИХ ПАЦІЄНТІВ
МОДЕРАТОРИ: Анатолій Іванович Шевченко, Ігор Миколайович Бондаренко

1. Недрібноклітинний рак легенів з рідкісними онкогенними мутаціями

доповідач - Олексій Олексійович Ковальов


2. Таргетна терапія НДРЛ з EGFRm: які підходи до лікування мають перевагу
доповідач - Ярослав Васильович Шпарик

3. Можливості лікування пацієнтів з ALK-позитивним раком легенів
доповідач - Олексій Петрович Колесник
* за наукової та фінансової підтримки компанії Пфайзер та не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

4. Пембролізумаб - перша лінія терапії для пацієнтів з раком легенів

доповідач - Віталій Валерійович Соколов


5. WCLC - огляд підходів в лікуванні раку легенів

доповідачка - Наталія Юріївна Лісовська

6. Роль низькодозної комп'ютерної томографії в скринінгу раку легенів в умовах пандемії Covid-19: досвід "Медичного центру Юліс"

доповідачі - Зоя Олексіївна Ковальова, А. В. Куріпко

21 травня - засідання № 3/ channel 2
17:00-19:00
ТЕМА: ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ЖІНОК МОЛОДОГО ВІКУ - ОСОБЛИВОСТІ ТЕРАПІЇ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ФЕРТИЛЬНОСТІ
МОДЕРАТОРИ: Ірина Анатоліївна Крячок, Ірина Борисівна Титаренко

1. Особливості лікування лімфом у хворих молодого віку
доповідачка - Ірина Анатоліївна Крячок

2. Репродуктивна функція жінок з лімфомами. Лімфоми і вагітність
доповідачка - Ірина Борисівна Титаренко

3. Трансплантація кісткового мозку: опція для молодих (і не тільки) пацієнтів
доповідачка - Катерина Сергіївна Філоненко

4. Ранні та відтерміновані кардіоваскулярні ускладнення у хворих на лімфому
доповідачка - Наталія Василівна Довганич
22 травня - засідання № 4/ channel 1
12:00-14:00
ТЕМА: ГАСТРОІНТЕСТИНАЛЬНІ, ГІНЕКОЛОГІЧНІ І УРОЛОГІЧНІ РАКИ У МОЛОДИХ ПАЦІЄНТІВ
МОДЕРАТОРИ: Андрій Петрович Безносенко, Олександр Едуардович Стаховський

1. Рак шлунка у молодих пацієнтів
доповідач - Лукашенко Андрій Володимирович
* за наукової та фінансової підтримки компанії Servier та не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

2. Колоректальний рак у людей молодого віку
доповідач - Андрій Петрович Безносенко
* за наукової та фінансової підтримки компанії Servier та не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

3. Гінекологічні раки в молодому віці
доповідачка - Олена Олександрівна Самохвалова

4. Рак яєчників, асоційований з BRCAm: пошук нових можливостей на першому етапі лікування
доповідачка - Ліна Миколаївна Гірагосова

5. Урологічні раки у молодих пацієнтів
доповідач - Олександр Едуардович Стаховський

6. Нирково-клітинний рак. Попередження ризику рецидиву після нефректомії
доповідач - Віктор Петрович Стусь
* за наукової та фінансової підтримки компанії Пфайзер та не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я
22 травня - засідання № 5/ channel 2
12:00-14:00
ТЕМА: РАК ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ, ШКІРНА МЕЛАНОМИ І САРКОМИ У МОЛОДИХ ПАЦІЄНТІВ
МОДЕРАТОРИ: Сергій Ігорович Коровін, Андрій Миколайович Кваченюк

1. Рак щитовидної залози у молодих пацієнтів
доповідач - Андрій Миколайович Кваченюк

2. Вікові особливості меланоми шкіри
доповідач - Сергій Ігорович Коровін

3. Що нового в лікуванні меланоми: огляд конгресу EADO 2021
доповідач - Марія Миколаївна Кукушкіна

4. Особливості реконструктивної хірургії у пацієнтів з несфрмованим скелетом при злоякісних пухлинах кісток
доповідач - Анатолій Григорович Дєдков

5. Пластичне заміщення оромандибулярних дефектів малогомілковим шкірно-кістковим клаптем у хворих на онкологічні захворювання нижньої щелепи
доповідач - Іван Іванович Смоланка

6. Можливості ангіопластичної хірургії та радіочастотної термоабляції легенів при лікуванні олігометастатичої саркоми м'яких тканин
доповідачі - Андрій Миколайович Рябошапка, Костянтин Олексійович Ковальов, Євгеній Петрович Єрмалаєв

27 травня - засідання № 6/ channel 1
17:00-19:00
ТЕМА: МУЛЬТИДИСЦІПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ЗАХИСТУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ТА НАДАННЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ З ОНКОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
МОДЕРАТОРИ: Юлія Володимирівна Давидова, Валентин Станіславович Свінцицький

1. Сучасні підходи до надання перинатальної допомоги жінкам з онкологічною патологією
доповідачі - Юлія Володимирівна Давидова, А. О. Огородник, А. Ю. Лиманська

2. Інвазійний рак шейки матки і проблеми репродукції
доповідачі - Валентин Станіславович Свінцицький, Н. Ф. Лігірда

3. Сучасні методи збереження фертильності уонкологічних пацієнтів
доповідач - Валентина Валеріївна Уланова

4. Хірургічна патологія органів нерепродуктивної системи у вагітних і породіль-нові виклики, власний досвід
доповідачі - Ігор Григорович Криворчук, І. П. Лещишин

5. Пухлинна патологія органів кровотворної та лімфоїдної систем та вагітність: сумісний консиліум гематолога та акушера-гінеколога
доповідачі - Ірина Сергіїївна Дягіль, Юлія Володимирівна Давидова
27 травня - засідання № 7/ channel 2
17:00-20:00
ТЕМА: ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ЛІКУВАННІ РАКУ У МОЛОДИХ ПАЦІЄНТІВ - КАРДІОТОКСИЧНІСТЬ, ГЕПАТОТОКСИЧНІСТЬ, ОСТЕОПОРОЗ, АЛОПЕЦІЯ
МОДЕРАТОРИ: Олексій Олксійович Ковальов, Сергій Миколайович Кожухов

1. Кардіо-онкологія в реальній клінічній практиці: стратегія профілактики та лікування серцево-судинних ускладнень у онкологічніх хворих
доповідач - Сергій Миколайович Кожухов

2. Сучасні підході до ведення кардіотоксічних ускладнень у хворого на рак
доповідач - Наталія Василівна Довганич

3. Кардіотоксичні ефекти променевої терапії при раку грудної залози. Шляхи зниження токсичності
доповідач - Серьогіна Наталія Михайлівна

4. Що нового в лікуванні ТГВ у онкологічних хворих
доповідач - Чернуха Лариса Михайлівна
* за наукової та фінансової підтримки компанії Байєр та не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

5. Кісткові метастази і медикаментозно-індукований остеопороз при раку молочної залози: шляхи вирішення проблем
доповідач - Олексій Сергійович Зотов

6. Медикаментозні токсичні гепатити в онкологічній практиці
доповідач - Пінський Леонід Леонідович

7. Проблема шкірної токсичності під час терапії цитостатиками, таргетними та імунними препаратами
доповідач - Наталія Григорівна Уржумова

8. Анагенова Алопеція
доповідач - Тетяна Вікторівна Святенко

9. Роль нутритивної підтримки в онкології, або про користь сипінгу
доповідач - Олексій Олексійович Ковальов
28 травня - засідання № 8/ channel 1
17:00-19:00
ТЕМА: КЛІНІЧНІ ТА МОЛЕКУЛЯРНІ ОСОБЛИВОСТІ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В МОЛОДОМУ ВІЦІ. НЕ ВИРІШЕНІ ПИТАННЯ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ЛІКУВАННЯ
МОДЕРАТОРИ: Василь Федорович Чехун, Григорій Іванович Климнюк

1. Молекулярні особливості раків в молодому віці
доповідач - Василь Федорович Чехун

2. Клінічні і молекулярні проблеми раку у підлітків
доповідач - Григорій Іванович Климнюк

3. Дорослі раки у дітей і дитячі раки у дорослих
доповідач - Олександр Сергійович Дудниченко

4. Прогностичні та предиктивні генетичні маркери при карциномі грудної залози
доповідач - Сулаєва Оксана Миколаївна

5. Роль рідкої біопсії в діагностиці та лікуванні раку та значення лабораторного дослідження FoundationOne®Liquid CDx
доповідач - Аліна Ткаченко

6. Переваги та невирішені питання персоніфікованої онкології
доповідач - Олексій Олексійович Ковальов
29 травня - засідання № 9/ channel 2
12:00−13:00
ТЕМА: ПЕРВИННА ПРОФІЛАКТИКА РАКУ - РОЛЬ ПОПУЛЯЦІЙНОГО І ГЕНЕТИЧНОГО СКРИНІНГУ
МОДЕРАТОРИ: Наталія Антонівна Володько, Надія Миколаївна Волошина

1. Профілактика раку у молодих жінок з передпухлинної патологією молочних залоз
доповідач - Надія Миколаївна Волошина

2. Скринінг раку шийки матки - державна програма, спрямована на молоде покоління
доповідач - Наталія Антонівна Володько

3. Нові технології скринінгу раку шийки матки в Україні - модель Self Sampling (роль держави, лікаря, пацієнта)
доповідач - Олексій Олексійович Ковальов
29 травня - КРУГЛИЙ СТІЛ
13:00-14:30
ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ РАКУ У МОЛОДИХ ПАЦІЄНТІВ - ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ, СКРИНІНГУ, ЛІКУВАННЯ, РЕАБІЛІТАЦІЇ
КРУГЛИЙ СТІЛ ТА ДИСКУСІЯ
Модератор - Олексій Олексійович Ковальов